İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kazancı Holding çatısı altında toplanan tüm şirketlerimize, merkezi bir İnsan Kaynakları yapısı üzerinden; seçme yerleştirme, ücretlendirme ve yan haklar, eğitim-gelişim ve organizasyonel süreçlerin yürütülmesi gibi tüm insan kaynakları uygulamalarında destek vermektedir.

İnsan kaynakları ihtiyaçlarının en iyi şekilde anlaşılması, en uygun ve verimli sonuçla yaklaşılması sonucunda, hizmet vermiş olduğumuz tüm bölümlerin, hızlı ve etkili çözümlerle, Kazancı Holding şirketlerinin yapısına uygun ve doğru stratejiler ile hem bugüne hem de geleceğe hazır olmasını sağlama bilinci ile hareket edilmektedir

Kazancı Grubu’nun benimsediği “en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” yaklaşımı, İnsan Kaynakları Politikası’nın temelini oluşturmaktadır. Kazancı Holding’in insan kaynakları çalışmalarındaki temel amaçları;

  • sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında “en iyi örneklerden biri” olmak,
  • insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri rekabet avantajı sağlayacak şekilde ve etkin olarak yönetmek,
  • koordinasyonu oluşturarak performans desteği sağlamaktır.

Kazancı Holding, insan kaynakları uygulamalarıyla, organizasyon yapısının Şirket’in stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda dinamik tutulmasını ve rekabete hazır olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Kazancı Holding sektöründe “gelişim odaklı ve üretken profesyoneller tarafından en çok tercih edilen işveren olmayı” hedeflemektedir. Kazancı Holding’in insan kaynakları bakış açısını;

  • doğru işe doğru insan,
  • farklılıkların yönetimi,
  • fırsat eşitliği,
  • kişisel ve mesleki gelişim

gibi değerler oluşturmaktadır.

Çalışan memnuniyeti ve aidiyeti Kazancı Holding’in insan kaynakları vizyonunun değişmez unsurlarıdır. Bu doğrultuda şirket, insan kaynağının bağlılığını artırmak için gerekli politikaları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Kazancı Holding, insan kaynağının çeşitliliğini organizasyonel yapılanmasının değerli bir ögesi ve entelektüel sermayesini oluşturan insan kaynağının temel bir özelliği olarak kabul etmektedir. Şirket’te insan kaynağı politikasının tüm süreç ve uygulamalarında, çalışanlara fırsat eşitliği sağlanması hedeflenmekte; ırk, din, dil, cinsiyet ve cinsel tercih bazlı ayrım yapılmamaktadır. Kazancı Holding, diğer taraftan, evrensel kabul görmüş insan hakları ilkelerini benimsemiş olup çocuk işçi çalıştırılmasına ve zorla çalıştırmaya karşıdır.

Kazancı Holding, hayata geçirdiği insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarına hızlı ve etkin şekilde destek vermekte; farklı ünitelerin verimlilik ve performansının daha da artırılmasında büyük rol oynamaktadır.