Kazancı Holding olarak, Şirketimizin temellerinin atıldığı 1950’lerden bu yana her zaman güvenilir ve kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için çalıştık. Paydaşlarımızın markamıza olan güveni, her gün daha iyisini başarmamız ve yarattığımız değeri büyütmemiz için temel itici gücümüz oldu.

Kurum kültürümüzün temelinde yer alan değerlerimiz de yarım asrı aşkın bir süreçte edindiğimiz tecrübeler neticesinde şekillendi. Başka bir deyişle, biz değerlerimizi oluşturup buna göre davranmayı değil; bizi besleyen, ortak hedefler doğrultusunda kenetleyen, bugünlere taşıyan ve gelecekte de bir arada tutacak özelliklerimizi değerlerimiz olarak sahiplenmeyi benimsedik.

Kurumsal değerlerimiz, Şirketimizin pusulası niteliğindeki misyon ve vizyon beyanlarımızda ifade ettiğimiz unsurları taşımakla beraber aynı zamanda kültürümüzü, iş yapış biçimimizi ve gelecek hedeflerimizi de tanımlıyor. Farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen, farklı geçmişlere sahip çalışanlarımızı AKSA değerlerinin altında birleştirirken, yetkinliklerimizi de bu değerlerin temelinden inşa ettik.


YETKİNLİKLERİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURAN DEĞERLERİMİZ

AİDİYET
Kurumumuza ve değerlerimize bağlıyız.

 • Yapılan tüm iş ve işlemlerde Şirket’in yararını gözetiriz.
 • Bireysel niteliklerimizi Şirket’in başarısına en fazla katkı sağlayacak şekilde kullanmaya gayret ederiz.
 • Şirket’in elde edeceği sonuçlar ile ilgili sorumluluk hissederiz.
 • Şirket’in hedeflerine ve Şirket’teki diğer çalışanlara bağlılık hissederiz.

KATMA DEĞER YARATMA
Tüm işlerimizde verimlilik ve faydayı esas alırız.

 • Müşterilerimizin başarı kazanmalarına katkıda bulunuruz.
 • Potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için çalışanlarımızı teşvik ederiz.
 • Ürün ve süreçlerimizi sürekli geliştiririz.
 • Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak tüm çalışmalarımızda inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimseriz.

SAYGI
İlişkilerimizi saygı temeli üzerine bina ederiz.

 • Birbirimize değer verir ve güveniriz.
 • Açık, dürüst, dolaysız geri bildirimi ve karşılıklı iletişimi teşvik ederiz.
 • Din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeden çeşitliliğe saygı duyar ve herkese ayrı bir birey olarak değer veririz.

AKSİYON
Zamanı verimli kullanarak hızlı karar alır ve aksiyona geçeriz.

 • Değişime direnç göstermeyiz, değişimi Şirket’in yararına yorumlayıp destekleriz.
 • İşimizin gerektirdiği konularda çekingen davranmayız, sorumluluk almaktan kaçınmayız, gerektiğinde işin sağlıklı yürümesi için ilgili riskleri de göz önünde bulundurarak inisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.
 • Problemleri tespit etmek, önlemek, çözmek veya mevcut durumu daha iyiye doğru geliştirmek üzere sürekli fikir üretir, öneriler geliştiririz.
 • İmkanları görür ve sorumluluk alanımız çerçevesinde aksiyon alırız.