AKSA ELEKTRİK AKSA ELEKTRİK GRUBU
Kazancı Holding elektrik sektöründe, Aksa Elektrik şirketi ile 81 ilde elektrik satışı, Çoruh ve Fırat bölgelerinde görevli tedarik şirketleri faaliyetleriyle 9 il ve 99 ilçede elektrik tedarik hizmeti, dağıtım şirketleri ile Çoruh ve Fırat lisans bölgelerinde ise 4 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunmaktadır.
AKSA ELEKTRİK GRUBU
ELEKTRİK TEDARİK VE SATIŞ ŞİRKETLERİ
  • Aksa Elektrik Satış A.Ş.
  • Aksa Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.
  • Aksa Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.
  • Aksa Müşteri Çözümleri
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ
  • Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
  • Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
81 il genelinde elektrik satış hizmeti sunan Aksa Elektrik Satış, yenilikçi duruşu, insanı odağına alan iş modeli, sürdürülebilir ve alternatif enerji çözümleriyle Türkiye elektrik piyasasının lider oyuncuları arasında yer almaktadır. Görevli tedarik şirketi faaliyetleri kapsamında 9 ilde 99 ilçeye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Çoruh ve Aksa Fırat Elektrik Perakende Satış Şirketleri; güçlü finansal yapıları, verimlilik odaklı stratejileri, uzman kadroları, Grup Şirketleri ile entegrasyonlarıyla sektörel rekabette öncü konumdadır. Şirketlerin hizmet ağında, Çoruh bölgesinde Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane; Fırat bölgesinde ise Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde yaklaşık 4 milyon nüfus ve 2,2 milyonun üzerinde abone yer almaktadır.

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre farklı iş modelleri geliştiren Aksa Müşteri Çözümleri Şirketi ise; dağıtık enerji projeleri kapsamında kurumsal müşterilerine yönelik yenilikçi, alternatif ve çevreci enerji çözümleri sunmaktadır.
Elektrik Dağıtım Şirketleri, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) ve Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), sorumlu oldukları yaklaşık 4 milyon nüfusun elektrik ihtiyacını kesintisiz karşılama hedefiyle faaliyet göstermektedir. Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ, şebeke ve altyapı yatırımlarını her yıl artırarak kesintisiz elektrik arzının gerçekleşmesi için çalışmalarına devam ederken, müşterilerine sunduğu yenilikçi hizmet ve çözümleri de zenginleştirmeye odaklanmaktadır.

Bölgenin genel aydınlatma enerjisinin tedarikinin yanı sıra kesintisiz enerji arzının sağlanması ve oluşan arızaların giderilmesinden sorumlu olan Çoruh ve Fırat EDAŞ’ın temel faaliyetleri arasında;
• Lisans bölgesinde bulunan tüm il, ilçe ve köylerde elektrik dağıtım hatlarının tesis edilmesi,
• Mevcut hatların arıza, bakım ve onarımlarının yapılması,
• Tüketici sayaçlarının okunması,
• 10 yılını doldurmuş ve arızalı sayaçların tespit edilerek değiştirilmesi,
• Yasal zorunluluk kapsamında uzaktan okuma sistemlerinin tesis edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
• Yerel enerji üreticilerinin dağıtım sistemine bağlanması ve üretimin bölgede tüketilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
• Yeni aboneliklerde enerji açma, görevli tedarik şirketinden gelen kesme-açma iş emirlerini yerine getirme,
• Kayıp ve kaçakların önlenmesi yer almaktadır.
SAYILARLA AKSA ELEKTRİK GRUBU
ELEKTRİK TEDARİK VE SATIŞ HİZMETLERİ
81
Elektrik Satışı Yapılan İl Sayısı
88
Müşteri Hizmet Merkezleri
9
Görevli Tedarik Hizmeti
Verilen İl Sayısı
11 TWsa
Elektrik Satış Hacmi
2,2 milyon
Hizmet Ağındaki
Abone Sayısı
250 MW
I-REC Sertifika Satışı
ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ
109.141 milyon
Dağıtım Hat Uzunluğu (Km)
8.172
Kurulu Güç (MW)
6.48 milyar
Dağıtılan Enerji (kWsa)
26.61
Toplam Trafo Sayısı
2,5 milyon
Abone Sayısı
7,2 Milyar TL
Planlanan Toplam Yatırım Tutarı
(2021-2025 Dönemi)