KAZANCI HOLDİNG WEB SİTESİ İLKELERİ – YASAL UYARI

KAZANCI HOLDİNG Web Sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web sitesinin sahibi KAZANCI HOLDİNG olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi KAZANCI HOLDİNG’e aittir. Web sitesinin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabi olup, lütfen siteyi kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartları dikkatle okuyunuz. KAZANCI HOLDİNG’in söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle işbu web sitesini her ziyaret edişinizde (bundan sonra ziyaretçi, KULLANICI olarak anılacaktır) yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.

KULLANICI, web sitesini görüntülemekle aşağıda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Bu metinde yeralan hususları kabul etmediğinizi belirtiyorsanız, bu Web Sitesi’ni kullanmayınız.

SİTE KULLANIMI:

1) Bu web sitesinde yer alan bütün bilgiler KAZANCI HOLDİNG’in ticari ve tescilli markası niteliğindedir. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup bahsedilen durumlar fikri ve sınai hakların, Türk Ticaret Kanunu'nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelir. Böyle bir durumun tespiti halinde KAZANCI HOLDİNG tarafından kanuni hakların korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilmesi ile maddi/manevi tazminat talep edilmesi ve suç duyurusunda bulunulması hakları saklıdır.

2) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, KAZANCI HOLDİNG’ den önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. KAZANCI HOLDİNG’in yasal hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

3) Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgiler ile ilgili olarak KAZANCI HOLDİNG’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Her ne kadar KAZANCI HOLDİNG bu web sitesindeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayreti göstermekte ise de sitede yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda KAZANCI HOLDİNG'in herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden elde ettiği özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar KAZANCI HOLDİNG'den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

4) İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi KAZANCI HOLDİNG açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. KAZANCI HOLDİNG tarafından, KULLANICI tarafından görüntülenen www.kazanciholding.com.tr web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. Başka bir ifade ile, KULLANICI'nın www.kazanciholding.com.tr web sitesinden elde ettiği bilgileri kullanması neticesinde, gerek KULLANICI'nın gerekse 3. şahısların uğrayacağı maddi veya manevi zararlardan KAZANCI HOLDİNG’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğu KULLANICI tarafından kabul edilmiştir.

KULLANICI GÜVENLİĞİ:

5) KAZANCI HOLDİNG web sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama, yazılım vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. KULLANICI'in, bu nedenle uğramış olduğu/olacağı zararlara ilişkin olarak KAZANCI HOLDİNG’den herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. KAZANCI HOLDİNG tarafından www.kazanciholding.com.tr web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin KAZANCI HOLDİNG tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde KAZANCI HOLDİNG linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir. Linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun KAZANCI HOLDİNG’in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, KAZANCI HOLDİNG tarafından KULLANICI'ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. KAZANCI HOLDİNG’in; KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI'nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI'ya aittir.

İLETİŞİM :

6) KULLANICI tarafından site içeriği hakkında herhangi bir öneride bulunmak vb. herhangi bir konudaki görüş ve önerileri paylaşmak için KAZANCI HOLDİNG'e gönderilecek mesajlar, e-postalar vb. lerde yer alan bilgiler, KAZANCI HOLDİNG tarafından KULLANICI’ya daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, bu durum KULLANICI tarafından gönderilen e-postaya KAZANCI HOLDİNG tarafından mutlaka cevap verileceği şeklinde yorumlanamayacaktır. KULLANICI tarafından ulaştırılan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı konusunda KAZANCI HOLDİNG'in herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır.

7)Yasal zorunluluklar ve yargı kararları nedeniyle oluşması muhtemel durumlara dair uygulamalar saklı kalmak kaydıyla KAZANCI HOLDİNG ; KULLANICI bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterecektir.

ÇEREZ POLİTİKASI :

8)Çerezler, standart İnternet günlüğü bilgilerini ve ziyaretçi davranış bilgilerini toplamak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyalarıdır. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çerezler veya benzer teknolojiler aracılığıyla sizden otomatik olarak bilgi toplayabiliriz. Tarayıcı çerezleri veya izleme çerezleri olarak da bilinen çerezler, tarayıcı dizinlerinde bulunan küçük, genellikle şifrelenmiş metin dosyalarıdır. Web geliştiricileri tarafından kullanıcıların web sitelerinde verimli bir şekilde gezinmelerine ve belirli işlevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak için kullanılırlar. Kullanılabilirliği veya site süreçlerini geliştirme/etkinleştirme temel rolleri nedeniyle, çerezlerin devre dışı bırakılması kullanıcıların belirli web sitelerini kullanmasını engelleyebilir. Çerez Politikası, kullanıcıların bir web sitesinin kullandığı çerez türleri, bu çerezlerin nasıl kullanıldığı ve kullanıcıların bir web sitesinin elektronik cihazlarına çerez yerleştirmesini sınırlandırarak veya yasaklayarak çerez yerleştirmeyi nasıl kontrol edebilecekleri hakkında ayrıntılı bilgi bulabilecekleri politikadır. Bir Gizlilik Politikası genellikle içinde Çerezleri kapsayan bir bölüm içerecektir. Ancak, AB'de tamamen ayrı bir Çerez Politikasına sahip olmak gerekmektedir.

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğinin Korunması :

9)Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkinler için çevrimiçi gizliliğe ilişkin katı Federal yasalar bulunmamasına rağmen, çocuklar için mevzuat tamamen farklı bir şeydir. Ekim 1998'de yürürlüğe giren ve o tarihten bu yana birkaç kez revize edilen Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA), 13 yaşın altındaki çocukların gizliliğini korumak için tasarlanmış bir yasadır. Sonuç olarak, küçük çocuklar için tasarlanmış veya küçük çocuklara yönelik bir web sitesi işletiyorsanız veya sahibi iseniz, sitenizin Gizlilik Politikası, COPPA'ya uyma gerekliliklerini karşılamak için ek bilgiler içermelidir.


Siteniz 13 yaşından küçük ziyaretçilere izin veriyorsa ve onlardan veri veya bilgi topluyorsa, Gizlilik Politikası aşağıdaki unsurları içermelidir. 1- İster doğrudan sunucunuzdan veya web sitenizden ister diğer üçüncü taraflardan olsun, çocuklardan toplanan bilgi veya verilerin türü; 2- Web sitesinde veya web sitesinden bilgi veya veri toplayan veya muhafaza eden tüm operatörlerin veya kuruluşların adı, adresi, e-posta adresi ve telefon numarası; 3- Web sitesinin çocukların bilgilerin herkese açık olup olmadığına veya başkaları tarafından erişilebilir olup olmadığına karar vermesine izin verip vermediğine dair bir açıklama; 4- Web sitesinin veya kuruluşun çocuklardan toplanan herhangi bir veri veya bilgiyi nasıl kullandığı; 5- Ebeveynlerin çocukları tarafından web sitesinde paylaşılan bilgileri nasıl görüntüleyebilecekleri, düzenleyebilecekleri veya silebileceklerine ilişkin talimatlar. Gördüğünüz gibi, COPPA kapsamındaki gereklilikler oldukça katı ve anlaşılırdır. Çoğu durumda, aksini yapmak için iyi bir nedeniniz olmadığı sürece, 13 yaşın altındaki çocukların erişimini reddederek COPPA ihlallerinden kaynaklanan sorunları önleyebilirsiniz. Yukarıdaki yasa öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklar için geçerli olsa da, diğer ülkeler de benzer yasaları kabul etmiştir. Bu nedenle, içeriği küçük çocuklara yönlendirmeyi planlıyorsanız, bölgenizde çocuk kullanıcılar ve ziyaretçilerle ilgili gizlilik yasalarının neler olduğunu öğrenmek akıllıca olacaktır.

10)Sadece birkaç istisna dışında, Avrupa Birliği dışındaki yargı bölgelerinde çerez politikaları için herhangi bir özel gereklilik yoktur. Bununla birlikte, AB sınırları içinde yaşayan yüz milyonlarca aktif İnternet kullanıcısı ile, bölgeden birkaç ziyaretçi almayacak birçok site hayal etmek zor. Sonuç olarak, web sitenizde kapsamlı bir çerez politikası yayınlamak, Avrupa'daki yasalar nedeniyle yasal zorluklardan, olası site kapatmalarından veya diğer sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, bir çerez politikası yayınlamak sitenizi daha güvenilir hale getirir ve kullanıcılar için şeffaflık sağlar. Politikanızın AB tarafından belirlenen yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak için aşağıdaki bölümleri içermesi gerekir:


Çerez Politikaları 1- İzin - Her şeyden önce, bir ziyaretçinin veya kullanıcının bilgisayarına herhangi bir tür çerez veya veri izleme dosyası yerleştirmeden önce iznini almanız gerekir. Bu, bir kullanıcı sitenizi ilk kez ziyaret ettiğinde bir açılır pencere ile, ziyaretçilerinizin bir kullanıcı sözleşmesini kabul etmesini sağlayarak veya ilk ziyaretlerinde çerezler için ayarları yapılandırmalarına izin vererek gerçekleştirilebilir. 2- Açıklama - Sitenizin Çerez Politikasında, web siteniz, sunucunuz veya diğer üçüncü taraflarca kullanıcıların bilgisayarlarına yerleştirilen çerez veya veri izleyici türlerini açıklamalısınız. Açıklamada, çerezleri veya veri izleyicileri tanımlamalı, amaçlarını açıklamalı ve çerezlerden veya veri izleyicilerden alınan verilerin türünü detaylandırmalısınız. 3- Vazgeçme - Çerez Politikası, kullanıcıları web sitenizdeki çerez veya veri takibinden nasıl vazgeçecekleri konusunda bilgilendiren talimatlar da içermelidir. Kullanıcıları, sitenizdeki çerezleri veya veri izleyicileri etkinleştirmemeyi seçmeleri durumunda siteyi kullanmanın zor veya imkansız olabileceği konusunda bilgilendiren bir dil ekleyebilirsiniz.

Çerez Politikası (Çerezleri nasıl kullanıyoruz?)" :

11)Siteniz iletişim veya konum bilgileri topluyorsa, bu tür verilere ilişkin gizlilik politikaları nispeten açıklayıcıdır ve anlaşılması kolaydır. Basitçe söylemek gerekirse, siteniz bir kullanıcının adı, adresi, e-posta adresi veya diğer biyografik veya konum verileri gibi ayrıntıları topluyorsa, bir gizlilik politikası toplanan bilgi türlerini, neden gerekli olduğunu, nasıl kullanıldığını ve nasıl dağıtıldığını (veya diğer taraflara sağlandığını) ana hatlarıyla belirtir. Ancak son yıllarda kurumlar ve hükümetler, gizlilik gerekliliklerini bir adım daha ileri götürerek Çerez Politikaları için gereklilikleri de dahil etmek suretiyle seçmenleri ve kullanıcıları dinlemiştir. Gizlilik politikalarına benzer şekilde, Çerez Politikaları da bilgisayarınızda depolanan ve bilgisayarınızdan alınan veri türlerini ve sunucu ile web sitesinin bu bilgileri hangi amaçla kullandığını belirtmelidir.


Bu amaçla, etkili ve yasal Çerez ve Gizlilik Politikaları aşağıdaki bilgileri ve/veya açıklamaları içermelidir: Gizlilik Politikaları: 1- Bildirim - Web sitenizin Gizlilik Politikası göze çarpan, bulunması kolay bir yerde yayınlanmalıdır. Bunu başarmanın en kolay yolu, sitenizin Gizlilik Politikasına ana sayfada bir bağlantı göndermektir. 2- Açıklama - Gizlilik Politikası, verileri veya bilgileri toplayacak veya alacak tüm siteleri, şirketleri ve kuruluşları listelemelidir. Politikada, kuruluşların yasal adını, adreslerini ve iletişim bilgilerini listelemelisiniz. 3- Amaç - Sitenizin Gizlilik Politikası, belirli verileri neden topladığınızı ve bunların nasıl kullanıldığını da ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Politika, web sitesini ziyaret eden veya kullanan kullanıcı ile ilgili olarak gerekli veriler için geçerli tüm nedenleri ve amaçları açıklamalıdır. 4- Rıza - Gizlilik Politikası, ziyaretçilerin verilerinin veya bilgilerinin önceden rızaları olmadan kullanılmayacağını, satılmayacağını, aktarılmayacağını veya başka bir şekilde ifşa edilmeyeceğini garanti eden bir dil içermelidir. 5- Güvenlik - Gizlilik Politikası, kullanıcıların veya web sitesi ziyaretçilerinin veri güvenliği endişelerini ele almalıdır. Politika, sitenin verileri koruma taahhüdünü ifade eden bir dil içermeli ve tanımlanabilir veri veya bilgilerin her zaman korunmasını sağlamak için kullanılan adımları açıklamalıdır. 6- Erişim - Web sitenizin Gizlilik Politikası, site üyelerinin, kullanıcılarının veya ziyaretçilerinin verilerine ve çevrimiçi bilgilerine erişimini sağlayan bir dil içermelidir. Politika ayrıca kullanıcının gerektiğinde bilgilerini değiştirmek veya düzenlemek ya da isterse bilgileri silmek veya kaldırmak için atabileceği adımları da belirtmelidir. 7- Hesap Verebilirlik - Gizlilik Politikası, kullanıcıları veya ziyaretçileri kişisel bilgilerindeki yanlışlıkları düzeltmek için atabilecekleri adımlar konusunda bilgilendiren bilgiler içermelidir.Zorunlu Çerezler
Her Zaman Etkin
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada işlemleriniz kaydedilerek sizlerin davranış alışkanlıkları analiz edilmekte ve bu yolla kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel içeriklerin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
İşlevsellik Çerezleri
Bu çerezler bölgeye göre dil seçiminin sağlanması gibi sitemizin işlevselliğini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler türüne göre onayınıza tabii olarak kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.

Tercihlerinizi Özelleştirin