Gözde Küçükçolak
Gözde Küçükçolak, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kariyerine Cerrahoğlu Hukuk Bürosu’nda başlayan Küçükçolak, 2005-2011 yılları arasında Total Oil Türkiye’de, 2011-2012 yılları arasında Vodafone’da, 2012-2017 yılları arasında ise BP’de görev almıştır. 2017-2021 yılları arasında Star Rafineri’de Hukuk Direktörü olarak görev yapan Gözde Küçükçolak, 2021 yılında Kazancı Holding bünyesine Baş Hukuk Müşaviri olarak atanmıştır.